A marosvásárhelyi Mentor Kiadó felnőtteknek szánt könyvei mellett főleg azon gyermekirodalmi alkotások megjelentetését szorgalmazza, melyek a helyi kulturális értékek áthagyományozását szolgálják, vagy valamilyen formában kötődnek Erdély, illetve Marosvásárhely és környéke múltjához, jelenéhez. Gyermekkönyvei színesen illusztrált, szép kivitelezésű könyvek, kiadásukkal a kiadó jelentősen hozzájárul a klasszikus és kortárs erdélyi magyar gyermekirodalom népszerűsítéséhez egyaránt.

A kiadó 2004-ben lépett az erdélyi gyermekkönyvpiacra, majd egy évvel később sorozatot indított útjára azzal a céllal, hogy ismét közzé tegye, és ezzel megőrizze az erdélyi magyar népmesekincset. Akkor két kötet született, az Udvarhelyszéki Népmesék, illetve a Háromszéki Népmesék. Mindkét kötet Kriza János székely népköltési gyűjteményéből való válogatás alapján készült.

Idén a sorozat harmadik kötettel bővült, melyben a kiadó Ősz János mesegyűjteményéből válogatott eredeti székely népmeséket tesz közzé.

Ősz János Kriza János és Benedek Elek mellett a népmesegyűjtés klasszikusának mondható, aki az 1800-as évek végén, az 1900-as évek elején gazdag népmeseanyagot gyűjtött össze és tett közzé. Meséit többnyire Kibéden, a Küküllőmentén gyűjtötte, ott, ahol több évet is tanítóskodott. Jelen kötet az Erdélyi Szépmíves Céh által 1941-ben megjelentetett Csudatáskából válogat egy tucatnyit a gyerekeknek.

Az eredeti székely ízes népnyelvet és furfangos észjárást tükröző szövegekben fóton-fót királyról, a borbélyról és szegény emberről, a halkisasszonyról, Erős Jánosról, Együgyű Miskáról, Gyors Mihályról, a vén huszárról, a soktudó fiúról és természetesen a címadó csudatáskáról olvashatunk. A kötet meséi olyan klasszikus értékeket közvetítenek a mai gyerekeknek, mint a becsületesség, a hűség, az eszesség és az igazságosság.

A válogatás Vida Erika munkája, aki a szövegeket úgy ültette át a mai magyar nyelvre, hogy közben megőrizte eredetiségüket, a székely népnyelv sajátos fordulatait, archaikus varázsát.

A népi világ sajátosságát, valamint a székely népmesék hangulatát idézik Căbuz Annamária illusztrációi, melyek érdekesen ötvözik a hagyományos formákat a talán kissé szokatlan modern felülettel, mintegy azt sugallva, hogy a klasszikus népmesék olyan maradandó és halhatatlan értékeket képviselnek, hogy kiragadva őket az eredeti társadalmi kontextusból is utat törnek, és megtalálják helyüket a mai modern olvasói világunkban. Ajánlom a könyvet minden klasszikusmese-kedvelőnek!