Zólya Andrea Csilla vendégírását olvashatjátok, az A nagy az isten állatkertje című könyvről, amely ” gyerekeknek szánt Szentírást kiegészítő irodalomként bibliai történeteket olvas újra, illetve az állatok szemszögén keresztül, az ő perspektívájukból meséli el a megidézett jeleneteket.”  Ez a cikk a 2011. decemeberében a barkaonline.hu-n megjelent írás szerzői engedéllyel szerkesztett másodközlése, az eredeti itt olvasható.

Kétségtelen, hogy az utóbbi évek gyerekirodalmi kiadványait nézve kiemelt figyelmet érdemelnek a Koinónia Kiadó igencsak szép és igényes gyerekkönyvei. A kiadó sorozatának méltán fontos kiadványa a Varga-Klein Noémi és Nádori Gergely 2011-ben megjelent, különleges állattörténeteket tartalmazó Nagy az Isten állatkertje című mesekönyve.

A cím a főszereplőkre, tehát az állatokra tereli a figyelmünket, bár ha a kijelentés hétköznapi használatára gondolunk, nyugodtan vonatkozhatna az emberekre is. De természetesen nem maradnak ki ők sem a történetekből. A könyv kilenc jól ismert állatról szól, akik már az idők kezdete óta kapcsolatba kerül(het)tek az emberrel. Legalábbis ezt tanúsítja, hogy történeteik fontos helyet kapnak a Szentírásban.

A mesekönyv tehát gyerekeknek szánt Szentírást kiegészítő irodalomként bibliai történeteket olvas újra, illetve az állatok szemszögén keresztül, az ő perspektívájukból meséli el a megidézett jeleneteket. Így kap hangot például a Noé bárkájában megmenekülő, majd a jó hírt meghozó galamb, a Jónást elnyelő bálna, Bálám (látszólag) engedetlen szamara, az oroszlán, akitől megmenti Dánielt az Isten, az Illésről gondoskodó holló, vagy a kakas, aki kétszer szólalt meg, miközben Péter háromszor tagadta meg az Urat. Olyan ismert történetek elevenednek meg, melyek mélyen beleivódtak a keresztény kultúrkörbe, így talán azt is gondolhatnánk, nem sok újat vagy meglepőt lehet mondani róluk.  Ez azonban nem így van: egy nagyon izgalmas olvasmányélményre invitál a Nagy az Isten állatkertje című mesekönyv.

Az eredeti bibliai történetek alapjaikban megőrződtek, azzal azonban, hogy a mellékszereplők, vagyis az állatok hangján keresztül halljuk őket, új értelmezési síkokat nyernek. A megszólaló állatok mókás szófordulatokkal, sziporkázó humorral, iróniával és öniróniával telített beszédmódja teszi szerethetővé, és hozza közel őket az olvasóhoz. Így lepleződnek le az állatszereplők emberi vonásai, érzései és gondolatai, aminek köszönhetően nem csak ők válnak még rokonszenvesebbé, hanem a bibliai történetek néha esendő prófétái is, mi több, a sokszor fontosabb küldetések után sóvárgó angyalok is közel kerülhetnek a mai gyerek (és felnőtt) olvasóhoz.

A kilenc történet közül számomra talán az özönvíz idejét elmesélő galamb története a legkedvesebb. A részletes galambbeszámoló ízelítőt ad a bárkán tömörülő állatok közötti hangulatból, hogy hogyan szerveződött az összegyűlt társaság élete, milyen programokat találtak ki az unalom elűzésére, melyik állat hogyan ütötte el az időt a szabadulásra való várakozás közben. „Ami engem illet – meséli a galamb –, számolóleckét vettem az elefánttól. Számláltam az ormányával leírt köröket. Csakhogy egy idő után mindig beleszédültem, és összezavarodtam. Végül fölvetettem, hogy mi lenne, ha váltogatná a kavarási irányt, mondjuk háromszor jobbról balra, aztán háromszor balról jobbra, utána megint háromszor jobbról balra, és így tovább. Ennek az lett az eredménye, hogy remekül megtanultam háromig számolni, és még el sem szédültem.”(8. oldal) E történet egyik legérzékletesebb pillanata, amikor az özönvíz elmúltával a galamb szemén keresztül elsőként láthatjuk meg a visszahúzódó vízből és a sártengerből a megújuló világot. Megérintő az a hitelesség, amivel az elbeszélő elénk tárja az újjáéledés pillanatát, ami ugyanakkor a pusztulást is mutatja, hiszen együtt válik igazán teljessé és naggyá az újjászületés bekövetkezése: „Hej, de csupasz, hej, de sáros volt az újszülött világ! Sehol egy fa, egy virág vagy legalább egy fűszál. Napokig keresgéltem hiába, míg végre, hosszas repülés után egy zöldellő olajfaágat nem találtam. Sok levél ugyan még nem volt rajta…”(9. oldal)

A bibliai történetek apró részleteinek árnyalt ábrázolása jellemzi a kötet további történeteit is, olykor groteszk máskor pedig vicces jelentek kiélezésén keresztül olvastatja újra az ismert történeteket és sarkal az újraértelmezésükre. Átgondolhatjuk például, valójában a szamár vagy inkább Bálám volt-e a csökönyös, de azon is eltöprenghetünk, hogy mit érezhetett a bálna és milyen aggodalmak gyötörhették amikor kénytelen volt megmenteni Jónást. „Nagyot nyeltem erre. Értsem ezt úgy, hogy le kell őt nyeljem? De hiszen én nem vagyok emberevő, mint azok az elvetemült vérengző cápák! Meg aztán miféle megmentés az ilyen? Mitől volna jobb annak a szerencsétlen prófétának, ha az én bendőmben leli halálát, mint ha a tenger habjai közt vész el?”(48. oldal)

A Nagy az Isten állatkertje további erénye a sokoldalúság. Legalább olyan mértékben tekinthetjük tudományos igénnyel bíró ismeretterjesztő gyerekirodalomnak, mint ahogyan gyerekeknek szánt Szentírást kiegészítő irodalomnak. Ezt erősíti a kötet felépítése, hiszen az említett kilenc állatot bemutató fejezet három-három részből áll. A fejezetek elején az adott állatot megemlítő bibliai passzusok szöveghű olvasatát találjuk, ezt követően a bibliából ismert történeteket maguk az állatok mesélik el, majd a harmadik rész gyerekeknek szánt lexikonszerű leírással szól az állatokról és életmódjukról. Ez utóbbiak különleges, furcsa vagy a mókás tulajdonságok megragadásával egészítik ki az állatokról szerzett meglévő ismereteket, hiszen talán kevesen tudják, hogy a hollók is szeretnek játszani, s a játék kedvéért havas domboldalakon is lecsúszkálnak, mint ahogy azt sem, hogy volt galamb, aki hősies tettéért kiérdemelte a francia Hadikeresztet.

Azt hiszem, nem túlzás azt állítani, hogy gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt élményekben és örömteli pillanatokban gazdag perceket ad a kötet, melyben az említett állatok Kispál Éva rajzai által nyerik el szeretnivaló arcvonásaikat.

 

Varga-Klein Noémi – Nádori Gergely: Nagy az Isten állatkertje.

Koinónia Kiadó, Kolozsvár, 2011.

Reklámok