Míg zajlik Kaposvárott a Népmese Konferencia és Mesemondó Találkozó nézzünk mi is valami igazán lélekemelő kezdeményezést!

A LÉLEKŐRZŐ MESÉLÉS

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉS

    A képzés időpontja:
2012. október 12-13. (péntek-szombat); november 16-17. (péntek)

Helyszíne:

Református Pedagógiai Intézet, 1146 Budapest Abonyi utca 21.

A továbbképzés óraszáma: 30 óra.

A képzés díja: 40. 000 Ft.

A továbbképzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a népmese és a műmese műfaji sajátosságait, a mesemondás hagyományos és mai (iskolai, otthoni) formáit, a mesehallgatás szerepét a gyermek személyiségfejlődésében, a kortárs gyermekirodalom jellemző műfajait, kiemelt alkotóit és alkotásaikat, a jelentősebb gyermekirodalmi műhelyeket. Cél ezen kívül, hogy olyan szemlélettel gazdagodjanak a résztvevők, amely segíti őket a gyermekek olvasmányainak kiválasztásában. A pedagógiai gyakorlatban is használható tudást kínálva olyan módszerekkel ismerkedjenek meg, amelyeket haszonnal tudnak alkalmazni az olvasóvá nevelésben. olvasásának folytatása

Reklámok