Míg zajlik Kaposvárott a Népmese Konferencia és Mesemondó Találkozó nézzünk mi is valami igazán lélekemelő kezdeményezést!

A LÉLEKŐRZŐ MESÉLÉS

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉS

    A képzés időpontja:
2012. október 12-13. (péntek-szombat); november 16-17. (péntek)

Helyszíne:

Református Pedagógiai Intézet, 1146 Budapest Abonyi utca 21.

A továbbképzés óraszáma: 30 óra.

A képzés díja: 40. 000 Ft.

A továbbképzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a népmese és a műmese műfaji sajátosságait, a mesemondás hagyományos és mai (iskolai, otthoni) formáit, a mesehallgatás szerepét a gyermek személyiségfejlődésében, a kortárs gyermekirodalom jellemző műfajait, kiemelt alkotóit és alkotásaikat, a jelentősebb gyermekirodalmi műhelyeket. Cél ezen kívül, hogy olyan szemlélettel gazdagodjanak a résztvevők, amely segíti őket a gyermekek olvasmányainak kiválasztásában. A pedagógiai gyakorlatban is használható tudást kínálva olyan módszerekkel ismerkedjenek meg, amelyeket haszonnal tudnak alkalmazni az olvasóvá nevelésben.

A továbbképzés célcsoportja általános iskolai tanítók, napközis nevelők, óvodapedagógusok, fejlesztő- és gyógypedagógusok, könyvtáros tanárok, általános- és középiskolai hittanoktatók, magyartanárok, vallástanárok, drámapedagógusok, iskolai színjátszó körök vezetői.

A program tartalmának rövid ismertetése:

A mesék az emberi élet alapvető kérdéseire keresik a választ, a mesélő a közösség számára újra meg újra megfogalmazza ezeket az alapkérdéseket. A valóság és a fantázia elemeiből keveredő hagyományos és mai mesék segítenek eligazodni az élet útvesztőjében, a boldog mesei vég megnyugvással tölt el bennünket. A mese a mesélő és a mesehallgató közös
vándorútja a képzelet birodalmában. Mesét olvasni, mesélni különleges, meghitt pillanat: felnőtt és gyermek közös kalandja a már jól ismert vagy a még ismeretlen mesevilágban. A továbbképzés célja, hogy megismertesse a résztvevőket a mesék és a mesélés világával, a népmese és a műmese műfaji sajátosságain túl bemutassa a mesemondás hagyományos és
mai (iskolai, otthoni) formáit, a mesehallgatás szerepét a gyermek személyiségfejlődésében, a kortárs gyermekirodalom jellemző műfajait, kiemelt alkotóit és alkotásaikat, a jelentősebb
gyermekirodalmi műhelyeket. Cél ezen kívül, hogy olyan szemlélettel gazdagodjanak a résztvevők, amely segíti őket a gyermekek olvasmányainak kiválasztása során. A pedagógiai gyakorlatban is használható tudást kínálva olyan módszerekkel ismerkedjenek meg, amelyeket haszonnal tudnak alkalmazni az olvasóvá nevelésben. A továbbképzés elméleti témaköreit (A népmese hagyománya, A modern mese, A meseválasztás szempontjai, Változatok a mesélőre) a képzés közel negyedét adó gyakorlati foglalkozások egészítik ki. A továbbképzés végén a résztvevők záródolgozatban adnak számot ismereteikről. A dolgozat elméleti (szakirodalom alapján írt rövid beszámoló) és gyakorlati (tervezet) részből áll, amelyben a hallgatók a képzés során szerzett ismereteiket foglalják össze. A tanúsítvány kiadásának feltétele az összóraszám 80%-án való részvétel (kötelező megjelenni a gyakorlati foglalkozásokon), illetve írásbeli záródolgozat elkészítése és beadása a tanfolyamot követő 1 hónapon belül.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2012. OKTÓBER 5.

Jelentkezni lehet: a mellékelt jelentkezési lap segítségével, amelyet a 351-9842-es faxra vagy a refpedi@reformatus.hu e-mail címre vagy a Református Pedagógiai Intézet címére: 1146 Budapest, Abonyi u. 21. küldhetnek.

lelekorzo_meseles_jelentkezési lap

Reklámok