Dr. Ernest Drake (Dr. Sárkány Ernő) Szörnytana hiánypótló könyv, melynek megjelenését bizonyára sok ifjú természetkutató és szörny-szakértő türelmetlenül várta.   A könyv kelendőségét az bizonyítja, hogy nem sokkal a megjelenése után, már nem lehetett beszerezni a könyvpiacon. Már első pillantásra látszik, nem mindennapi könyvvel van dolgunk. A kemény borítós címlap méregzöld színben pompázik. Három rubinvörös drága kő díszíti a központi részt, ahol egy hippogriff, – a felhők ura,   egy egyfejű sárkány, -az alvilág tűzokádó királya  jelzi, hogy a könyv lapjain a levegőben, a földön és a vízben élő csodateremtmények sorakoznak fel . A világmindenséget alkotó négy elem összefonódására utal a zöld csillámnyomat is: A rubin köveket négy csodalényből álló külső keretezi.   
A könyv évnyi kutatás terméke és enciklopédiaszerűen mutatja be a XIX. század végre ismertté vált fantasztikus lényeket.  Dr. Drake 1898-ban Hidra nevű háromárbocos hajóján nekivágott a nagyvilágnak, hogy adatokat gyűjtsön, rögzítsen és publikáljon bolygónk természetfeletti lényeiről.  Vállalkozása sikerült: könyvében több mint húsz ilyen lényt ismertet meg az olvasóval, részletesen leírva ezek természetes élőhelyét, jellegzetességét és minden olyan természettudományos adatot, aminek egy fantasztikus lények iránt érdeklődő kutató tanonc hasznát veheti. A lapokon felvonul a mongol halálféreg, az egyszarvú, a sárkányok több faja és alfaja, a kiméra, a behemót, a baku, a jeti és még sok más ritka, érdekes lény. A könyv értékét növelik a nagyméretű élethű metszetek és a különös leletek, amelyek az enciklopédiát egy csodálatos kincses ládává varázsolják. Nemcsak olvashatunk a csodás lényekről, hanem valóság közeli élményben is része lehet: hiszen ki ne tudná elképzelni a tengeri kígyót, ha meg tudja simogatni az ezüstös zöld pikkelyeit a könyvben? És ki ne látná maga előtt a fenséges hippogriffet, ha tolla ott van a könyvben? A jetit is szinte látjuk ahogy végigvonul a végtelen hómezőkön, és a bundája is – amelyből ott lapul egy kis darab a könyvben – pontosan olyan fehér, mint a hó! A leleteket és mintákat időnként dagerrotip fényképek egészítik ki.  Ezért a Szörnytan szereplői majdhogynem életre kelnek, az olvasó émegtapasztalhatja, hogy ezek a látszólag rettenetes, félelmet keltő teremtmények, valójában felfedezésre váró lények, akik sokszor félénkségük miatt kerülik az ember közelségét.

A Szörnytan másik érdeme az, hogy a csodás lények részletes ismertetése mellett hasznos tanácsokkal látja el a kutatóútjuk elején álló ifjú természetbúvárokat. A kutatás komoly foglalkozás és szabályait nem elég ismerni, be is kell tartani. A természettudományos adatgyűjtés és adatfeldolgozás elsődleges követelményei a pontosság, a megismételhetőség és a valódiság. Dr. Drake tisztában van azzal, hogy felfedező társai, a tudományos társaságok és a nagyközönség is akkor fogja elfogadni felfedezéseinek valódi értékét, ha a pontosság- reprodukálhatóság-objektivitás hármasnak eleget tesz. Erre sarkalja olvasóit is, külön felhívja figyelmüket, az áltudományok és a szemfényvesztés csapdáira.

Dr. Drake könyve sokoldalú ismertető eszköz: lexikon és kézikönyv egyben.  Az olvasók meg- tudhatják hogyan érdemes és hogyan lehet legkönnyebben csodalényeket megfigyelni és lencsevégre kapni. A szerző ír a türelem, a kitartás és a bátorság lényegéről, egy kutató vagy természetbúvár mind három tulajdonság birtokosa ideális esetben. Hasznos tanácsokat olvashatunk a leletek konzerválásáról és az adatok publikálásáról is.

A könyvben meglepetések várnak: rejtett kis „ajtók” vezetnek be külön rejtett helyekre. Ilyen az a hely, ahova csak a „rettenhetetlenül bátrak” léphetnek be, vagy a hely ahol „védett” képeket láthatunk a rúk madárról és az egyszarvúról, amint az utóbbi igyekszik elbújni. Külön meglepetés a RÉBUSZOK KÖNYVE, a „varázserejű OGHAM ÍRÁS” és a szörnyszamba.

A kötet legfontosabb üzenete az, hogy a föld csodákat és rejteget. Mindig meg fogja lepni lakóit új, eddig még nem ismert dolgokkal. A természet a csodák kimeríthetetlen tárháza és a csodák ott lapulnak előttünk. Nyitott szemmel és lélekkel kell járnunk ahhoz, hogy észrevegyük őket.
A Szörnytant szívesen fogja forgatni minden felfedezésekre áhítozó ifjú természetbúvár és azok is akik hiszik, hogy a csodák tőlünk csupán karnyújtásnyira vannak.  A kételkedőket a könyv meggyőzheti arról, hogy szörnyek márpedig léteznek.
A Szörnytan szerkesztői Dugald A. Steer, B. A. (Brist) és a titokzatos iniciálék mögé rejtett S. A. S. D és S. M. S. M.
A könyvben szereplő illusztrációt egy grafikusokból, műszaki és tudományos rajzolókból és fényképészekből álló csapat tervezte és alkotta. A mű eredeti címe Monsterology és 2008-ban jelent meg az egyesült királysági Templar Publishing gondozásában. A magyar olvasóközönség Dudik Annamária Éva kiváló fordításában olvashatja a könyvet.

Hírdetés