A kezdődő lista undorom orvoslására ezúttl Kinga szemlézett. Meg könyvvásározott. És tanít, és szerkeszt és recenzál, és….

 

Az eredeti írás.

 

Akinek nem sikerült eljutnia a 18. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásárba, következzék itt most egy rövid szemle arról, hogy melyek azok a gyerekkönyvújdonságok, melyekkel a legrangosabb erdélyi kiadók (Kriterion, Koinónia, Pallas, Bookart, Mentor, Pro-Print,Gutenberg) idén a vásáron jelentkeztek.
Mindjárt az elején kezdeném a Kriterion Kiadóval, amely indulásától, 1970-től az  Ifjúsági Kiadó jogutódjaként az irodalmi örökségünk és a kortárs irodalmi termés mellett mindvégig felvállalta az ifjúság műveltségének gyarapításául szolgáló alkotások megjelentetését. A kiadó az idén is hasonló művel jelentkezett, mely által főleg az általános iskolásokat célozza meg.
 Lakatos Mihály Etimó apó csodálatos meséi című könyve az Ezeregyéjszaka kerettörténetének adaptációjára épül, hiszen Etimó apó tizenöt éjszakán át mesél a hódítónak (több mint hatvan mese!), melynek során a király viselkedése teljesen megváltozik. A meséskönyv az O. Nagy Gábor Mi fán terem? című művében közzétett szólásmondás-magyarázatok felhasználásával készült, így a gyermekolvasó Etimo apó tréfás-szomorú meséiből megtudhatja, hogy mit is jelentenek az egyébként első hallásra-látásra érthetetlennek tűnő szólásaink. A könyv kitűnő eszköz lehet tanítók, általános iskolában tanító magyartanárok számára is.
A csíkszeredai Pro-Print rendszeresen részt vesz a hazai és külföldi könyvvásárokon, idén a Fodor Sándor népszerű meseregényének újranyomásával elégítette ki a kisiskolások Csipike iránti rajongását.
Az ugyancsak csíkszeredai Pallas-Akadémia Kiadó 3 gyerekkönyvvel képviseltette magát az idei erdélyi gyerekkönyvpiacon, melyek közül az első, a Mesevonat sorozat legújabb darabjaként megjelent Kristó TiborKárász Karcsi, a csalihal című verses meséje, mely a vízi világ csodálatos világát tárja fel a gyerekek előtt (Ugyan melyik gyereket ne érdekelné a vizek mélyén rejtőzködő valóságos lények birodalma a Vízipók, csodapók című nagyszerű mesefilm megtekintése után?!). A mese rajzait a sorozat illusztrátora, az erdélyi gyerekek által jól ismert Csillag István rajzolta. Újdonság, hogy a kiadó a puhakötésű füzetekről áttért egy igényesebb, keménykötésű kivitelezésre.
A kiadó második újdonsága a Kozma Mária által írt aRégiségek Gyergyóból, mely az író 2011-ben megjelent Régiségek Csíkországból című  szintén történelmi regéket egybegyűjtő kötet folytatása. Az író hiteles forrásokból táplálkozva meséli újra az utókornak ezeket a neves folklórgyújtők által Gyergyó környékéről hajdanán feljegyzett igen értékes népköltészeti alkotásokat. Így menti meg az enyészettől Gyergyó nevének eredetét, a Bucsin-tető, Gyilkos-tóhoz kapcsolódó hiedelemmondákat, valamint olyan mitológia hősök és régi korok alakjait, mint a székely nemzetségek vezetői, Attila hun király, a remetei kincskereső Mundra testvérek, a híres gyergyói tutajosok, a szárhegyi ezermester, Buccow generális, a gyergyóalfalvi hős Ambrus Ferenc, a moldvai rabló Fekete Vaszilij stb. A kötetet a gyerekek által jól ismert csíkszeredai képzőművész, Mezey Ildikó illusztrálta.
A Kiadó harmadik gyermekeknek szánt könyve, irodalmi madárhatározó (ha van egyáltalán ilyen műfaj?!). Szerzője Ferencz Imre, aki azzal a nem titkolt szándékkal faragta rímeit népszerű madarainkról, hogy megszerettesse őket  a gyermekekkel. A könyv az ismeretterjesztő könyvek és az irodalom különleges keveréke, a verseket ugyanis erdélyi és magyarországi természetfotósok ritka szépségű madárportréi teszik szemléletessé, valóságossá. Költészet és madárvilág sajátos egymásratalálása a kötet, mely minden iskolás gyerek kedvére válhat, annál is inkább, mert a versekből a madarak legjellmezőbb vonásaival ismerkedhetnek meg a kíváncsi olvasók.
A kolozsvári Koinónia Kiadó a könyvvásár keretén belül két gyerekkönyvvel kedveskedett mese- és verskedvelő gyerekolvasóinak. Gergely Edó Monyómeséit, illetve Balázs Imre József Blanka birodalma című kötetét a vásárt megelőzően bemutatták a kolozsvári olvasóknak, a vásár alkalmával főleg a marosvásárhelyi gyerekek érdeklődésére számított a kiadó. Gergely Edó első kötetes szerző  meséiben a gyermeki képzelet sajátos szüleményei kelnek életre. AMonyómesék csodálatos, a gyermeki fantáziát kielégítő és izgalomban tartó teremtett világ lenyomatai. A könyvet Kürti Andrea kedves rajzai díszítik.
Balázs Imre József verseskötete kisebbik lányának, Blankának a világát idézi, a szerzőtől immár megszokott igényesen megformált, játékos, rímes, ritmusos hangon. Tartalom és képi megjelenítés (Az illusztrációk előző gyerekverskötetéhez hasonlóan a kolozsvári Keszegi Ági kezemunkáját dicsérik) szerencsés egymásratalálását igazolja az a tény is, hogy Balázs Imre József kötete idén gyerekkönyv-kategóriában Szép-könyv díjat nyert.
Az évről évre igényes gyerekkönyvekkel jelentkező csíkszeredai Bookart kiadó az idén Markó Béla Hasra esett a Maros című gyerekverskötetét jelntette meg, szám szerint a hatodikat. A kötetbe Kovács András Ferenc, a kötet szerkesztője, olyan verseket szerkesztett egybe, melyeket különösen a marosvásárhelyi és környéki gyerekek forgathatnak élvezettel, hiszen benne a szerző a Maros, Nyárád és Küküllő menti falvakat, azok jellegzetességeit, népi hiedelmeit roppant szórakoztató, rokonszenves rígmusokban, képekben jeleníti meg a költő. Bennük a “lokálpatrióta” Markó szólal meg, hiszen a kötetben közölt versek nemcsak ennek a tájegységnek a földrajzi-társadalmi, folklorisztikai jellegzetességeit énekli meg, kifinomult költői hangon, hanem erőteljesen kiérződik belőlük az az érzelmi kötődés is, amely a költőt e tájhoz láncolja. A humor és kedvesség, mely át meg áthatja ezeket a költeményeket, erről az elkötelezettségről tanúskodnak. Nem véletlenül szerkesztette a kötetet KAF, hiszen a 2003-ban megjelentVásárhelyi Vásár című kötete szép számmal tartalmazott falucsúfoló illetve portrészerű verseket erdélyi falvakról. Markó kötete tehát egy az erdélyi gyermekversköltészetben kanonizált,  a gyerekek által közkedvelt gyermekvers-típusban alkot maradandót. A versek humora az olyan rígmusokból táplálkozik, mint “Póka-apóka”, “Székelykál-szundikál”, “Toldalag-oldalag”, “Kebele-bele”, “Nyomát-ütheted a nyomát”, stb., a nyelvi humor mellett, a településekkel kapcsolatos kuriozumok teszik érdekessé, szerethetővé ezeket a verseket. Mindebben nagy szerepet játszik a kötet illusztrátorának, Jánosi Andreának roppant szellemes képi világa is, mely méltón avatja a Bookart kiadó kiadványát a  könyvvásár egyik legszebb gyerekkönyvévé.
A Gutenberg kiadó egyedülálló itt, Erdélyben olyan szempontból, hogy a tavaly indított útjára egy lapozó-sorozatot. A kortárs költők egy-egy gyermekverskötetét megjelenítő kortárs erdélyi illusztrátorok által rajzolt lapozók, nagy hiányt pótolnak az erdélyi gyerekkönyvpiacon, hiszen nemcsak a műfaj szempontjából fontos, hogy egész kicsiknek is megjentessenek könyveket, hanem az is lényeges szempont, hogy erdélyi költők verseit népszerűsítsék a legkisebbek körében. A sorozat idei darabja Lövétei Lázár László egyetlen gyermekek számára írt versét tartalmazza, az erdélyi származású Damó István, illusztrátor-képzőművész pompás, barátságos hangulatú rajzaival. A Lázár-kert a költő forgatagos-vidám, természeti képekre és a versnyelv zeneiségére építő családverse méltó folytatása a 0-6 éveseknek szánt sorozat korábbi darabjainak.
És végül, de nem utolsó sorban említsük meg a Mentor kiadó legutóbb megjelent kiadványát, Wass Albert A fogfájós róka című mesekönyvét. A németül írt, Balázs Ildikó fordította mese Rőtfrakk Bertalan erdőlakó viszontagságairól számol be, aki egy éjjel szörnyű fogfájásra ébred. Miközben a róka megszabadul kínzó fájdalmától, megismerkedhetünk az erdő többi lakójának történeteivel is. Cabuz Andrea színes illusztrációi hiteles keretet adnak a történetnek.
A felsorakoztatott vezető erdélyi könyvkiadók alig tucatnyi gyerekkönyvkiadványának száma elgondolkodtató. Annak ellenére, hogy kevésnek mondható ez a szám, mégis a kiadók azon igyekezetét, törekvését igazolja, hogy ezek a kiadók  szűkös anyagi háttérrel a felnőtteknek szánt kiadványaik mellett azért próbálnak tartalmilag és megjelenésben is igényes egy két gyermekeknek szánt kiadvánnyal jelen lenni és megmaradni a magyar gyerekkönyvpiacon.