A bevezetőben szükségtelen az olvasás tanításáról írnom, hiszen megtette ezt Kinga Balázs Ágnes Mesélő ABC  című könyvének ajánlójában: felvázolta az olvasási módszerek koronkénti változását, illetve a szövegértő olvasás kialakítását elősegítő könyveket is számba vette. Az Egmont kiadó Együtt olvasni jó! sorozata azoknak a gyerekeknek szól, akik már ismerik a betűket és az olvasás technikáját. Számukra az olvasás gyakorlásának remek eszköze e sorozat.

A sorozat négy magyar szerző közös kitalációja, az első részt (Heni és a hajmeresztő terv) Lackfi János, a másodikat (Beni, a sárkányidomár) Miklya Luzsányi Mónika jegyzi, kettőjükön kívül Berg Judit és Nyulász Péter ötletelt, a további részek kidolgozásában valószínűleg rajtuk lesz a sor. A könyv ajánlott olvasási módját a minden oldalon megjelenő ikonok mutatják. A felnőtt- és gyermekfejet ábrázoló ikonok (Hallgasd a mesét!, Olvassunk együtt!) érzékeltetik, hogy a mesehallgatás és -olvasás váltakoztatásával szülő és gyermeke meghitt, közös élményben részesül. Az ismételt, közös meseolvasás alkalmain keresztül jut el a gyermek arra a szintre, amikor már egyedül is képes végigolvasni a mesét (a harmadik ikon: Olvasd egyedül!) A szövegértést segítik, továbbá a felnőtt számára a visszacsatolást szolgálják a könyv végén olvasható kérdések.

A nagyméretű, fekvő formátumú könyv megjelenési formája is sugallja, hogy kifejezetten a kezdő olvasóknak szánták: a szövegeket nagybetűkkel szedték – nemcsak a címet, hanem a sorozatcímet, a szerző, az illusztrátor nevét, valamint a borítón olvasható, szokatlan felhívást is: Hallgasd, majd olvasd te is a mesét! A páros oldalakon olvasható a kisebb (de nem apró!) betűkkel szedett rész, amelyet kezdetben a felnőtt olvas, és a páratlan oldalon látható a kiterjedt illusztráció, amely éppen csak annyira terjeszkedik át az előző páros oldalra, hogy megtörje a merev elhatárolódást az oldalak közt. A páratlan oldal alján pedig a rövid, nagybetűkkel szedett, együtt olvasásra szánt szövegrész kapott helyet. A lapszámok helyét veszik át az ikonok. Az illusztrációk erőteljesek, ám én nem tudtam megbarátkozni velük, és ennek okát az árnyékolásban találtam meg, amit túl hangsúlyosnak érzek: a szó átvitt értelmében beárnyékolja a könyvet, borússá teszi a hangulatot.

Még egy hibája van az illusztrációnak (lehetséges, hogy ez a nyomda hibája?): a képbe illesztett Kánya Kutyaiskola felirat felső része le van vágva, kikövetkeztethető ugyan, de az olvasást gyakorló gyerek számára nem tartom szerencsésnek egyetlen szó képének az ékezet nélkül való betűzését sem. Már csak azért sem, mert az SMS-ekben sokan elhagyják az ékezeteket, ne sugallja azt a könyv is, hogy ez így rendben van.

A könyv nemcsak megjelenésében igazodik az olvasást gyakorló gyerekek igényeihez. Az olvasás tanulására rövid, egyszerű, lineáris történetek alkalmasak. A Beni, a sárkányidomár című mese nemcsak hosszabb, hanem igazi próbája a szövegértő olvasásnak. Beni fél a kutyáktól. Ezt a konkrét valamitől való félelmet állítja párhuzamba Miklya Luzsányi Mónika a kisfiú fantáziájában a sárkány képében megjelenő belső félelemmel. A reális világ elemeit (erdő fölötti pára, zajok, tűz) Beni a sárkány jelenlétére utaló jeleknek érzékeli, viszont sem a nővére, sem a szülei nem hisznek neki. Kifejezően jelenik meg a mesében a szülők viszonyulása a gyerek félelméhez (magyarázat az érzelem elfogadása helyett). Fel-felbukkan a nagyobb testvérrel való kapcsolat milyensége is (Heni folyton változtatja a szabályokat). Folyamatosan figyelni kell a félelem konkrét tárgyának és képi megjelenésének váltakozására. Másfelől a sárkányszelídítés Beni módra azokra a népmesékre emlékeztet, amelyekben a konfliktust a hős furfanggal oldja meg. Te mivel szelídítenéd meg a sárkányokat? – hangzik a második kérdés a könyv végén, ami a gyermek fantáziáját mozgatja afelé, hogy a sárkány legyőzésének eredeti módjait találja ki.

Beni maga ismeri fel a kirándulás során a sárkánynak tulajdonított zajok forrását. A kutyáktól való félelmét egy kutyaiskolában győzi le. Képzeletében a muzsikáló sárkány pedig tükrözi a félelemtől való megszabadulását.

Volt némi lelkiismeret-furdalásom amiatt, hogy ezt az ajánlót nem írtam meg iskolakezdésre. Most rájöttem, hogy korai lett volna. Ezt a könyvet a nyári szünetre ajánlom, a boldog, olvasni tudó első osztályt végzetteknek, gyakorlás céljából. Kedves szülők, ajándékozzák ezt a könyvet akár gyermeknapra is, és ne feledjék, hogy ezzel a közös olvasásra szánt könyvvel együtt minőségi időt is ajándékoznak a gyerekeiknek.

Miklya Luzsányi Mónika
Beni, a sárkányidomár
Illusztrálta: Róth Anikó
Egmont Kiadó, 2012

Hírdetés