KépNyolc éves. Bár osztálytársai jóvoltából szinte mindent tud Harry Potterről és Darth Vaderről, bár egyre pontosabb kérdéseket tesz fel a világ dolgairól, bár történelmi tudatosságra támaszkodva meglepő következtetéseket von le például a szabadságról vagy az igazságosságról, a meséket gyakran még mindig lélegzet-visszafojtva, tátott szájjal hallgatja. Ilyenkor megfeledkezve önmagáról elmerül a hallottakban, a mese időtlen távlataiba kerül, s gyermeki lelkével óhajtja a csodát. Neki kerestem születésnapi könyvajándékot. Olyat, mely egyszerre tudja inspirálni benne az álmodozást és táplálni a valós világot feltárni vágyó kíváncsiságot. Olyat, mely folyásában kísérni, jelenvalóságában megtartani tudja az időt.Kép
Peter Sís legújabb képeskönyve volt az egyik, melyben megtaláltam, amit kerestem. A pilóta és a kis hercegben a cseh származású, New Yorkban élő és alkotó szerző és illusztrátorAntoine de Saint-Exupéry életét dolgozza fel. Az író és szenvedélyes pilóta biográfiáján keresztül Sís egy korszak történelmét meséli el, s teremt ezzel egyszerre képes történelemkönyvet a repülés világot megváltoztató korszakáról, és afféle mágikus dokumentumot egy tünemény megvalósulásáról.

Kép

Sís történetében egy kisfiú születik a századfordulón Franciaországban, hogy álmait egy izgatottságtól hajtott világban váltsa valóra. Találmányok keltenek életre ezekben az években sok mindent abból, ami hosszú időkön át csupán vágyálomként élt az emberek fejében, szívében. Köztük a repülőgép is. Antoine, az aranyhajú kisfiú pilóta szeretni lenni, állandóan az eget kémleli, szárnyaló szerkezetet eszkábál, s noha felszállnia nem sikerül vele, semmi nem tudja eltántorítani a repüléstől. Mechanikusként kezdi a Latécoére légitársaságnál, a légi postai szolgáltatások egyik legjelentősebb cégénél, aztán egyre komolyabb távokat legyőző pilóta, hadirepülős és író lesz belőle, aki a felhők dimenziójáról elbeszélőként ad számot. Sok egyéb repülős kaland után 1944 júliusában Korsikáról felszállva Lyon felé tart, hogy ellenséges álláspontokat fényképezzen. Kora délutánra várják érkezését, de sosem tér vissza. “Antoine talán megtalálta saját ragyogó bolygóját a csillagok között”– fejezi be Sís a történetet.

 

KépAntoine de Saint-Exupéry életútjában Sís annak a kisfiúnak történetét látja meg, aki gyerekkorában született álmával összhangban éli le életét, kitartásával, tetteivel, az álmok realitásába vetett hitével megvalósítja terveit. A könyv narratívája fellengzés nélkül, de érzékeny lelkülettel szövi össze a gyerek Antoine (a Kis herceg) és a felnőtt Antoine (az író és pilóta) személyét, azt sejteti, ahogy a felnőtt író viszonyul gyerekkori önmagához a Kis hercegen keresztül. A fiktív és a történelmi alak egybeolvasztásával nem csak a gyerek- és felnőttperspektíva klasszikus szembeállítása szűnik meg, hanem az álmodozás és a valós élet között feszülő (pedagógiák által gyakran tételezett) normatív ellentét is. A világ, pontosabban az emberi élet, az egyéni életút az álmok megvalósulásának idejévé és terévé válik. Ha lehet ezek alapján az emberi élet és a modern identitás metanarratívájáról beszélni Sís könyvét tárgyalva (értelmezésem szerint lehet), akkor pont ezen a meta-narrativisztikus szinten megfogalmazott üzenet  az, mely titkos magként jó, ha gyerekszívekbe kerül: “életed álmod megvalósulása lehet”.Kép

 

KépAz élet és a vágyálom történetbe foglalt viszonyát Sís természetesen illusztrációin keresztül is láttatja. Az akvarell és a pointilista tintarajz kombinációja, az általában domináló pasztellszínek hangulata, a sok apró történelmi és mitikus részlet, mely megannyi narratív elágazást nyit meg, együttes erővel építi a Saint-Exupéry biográfiája mögött meghúzódó metanarratívát. Külön fejezetet érdemelne annak interpretációja, hogy ehhez a meta-narratívához hogyan viszonyul a Georges MélièsUtazás a Holdrac. filmjére való képi utalás Sís történetének legelején. Mert bár bizonyos szempontból a majd két generációval idősebb Méliès Saint-Exupéry biografikus társa lehet, a Holdon landolás szarkasztikus ábrázolásának integrálása mintha mégis inkább az álmodozás határtalan lehetőségeit próbálná visszafogni. Hogy ez mottóként ott lebeg a történet felett, a felnőttnek szóló kiszólásként lehet fontos, az olvasóvá érő gyerekek meg majd úgyis megteremtik saját értelmezésüket, ahogy A pilóta és a kis herceget Brian Selznick A leleményes Hugo Cabret-jával kötik össze.

 

Kép

 

Peter Sís, The Pilot and the Little Price. The Life of Antoine de Saint-Exupéry, Frances Foster Books, New York, 2014.