gaardnerAz idén időt kérek a kisangyaltól. Olvasásra fordítható időt. Lelkiismeretfurdalás nélkül olvasásra fordítható időt. Szabadon és élvezettel olvasásra szánt időt. Szerénytelen leszek: annyi időt, amibe a könyv elolvasása is belefér, nem csak a könyvről írt kritika, recenzió vágtázós átfutása.
Mert ha ezt megtalálom a fa alatt, akkor lesz idő gyerekeimmel közösen elolvasni Jostein Gaarder Karácsonyi rejtély című könyvét. Azt, amelyik egy-egy fejezetével végigkísérhette volna az ádventi várakozás időszakát, amelyikben napról napra kísérhettük volna figyelemmel egy Joachim nevű kisfiú közbenjárásával egy régi ádvent-kalendáriumból előkerülő rejtélyes cetli üzenetét, titkait. De jó lesz ez a könyv ünnepek közötti olvasmánynak is, hisz a gaarderi filozofikus meditáció ötvözése a betlehemi születés mítoszának meseszerű újraelmondásával nagy kalandot ígér.

totoroJó lesz majd olvasni (és szinkronban fordítani) a Szomszédom, Totoro (My Neighbor Totoro) című regényt, melyben Miyazaki közkedvelt filmje alapján Tsugiko Kubo meséli el a két lánytestvér, Satsuki és Mei történetét, akik édesanyjuk betegsége miatt új, vidéki házba költöznek apjukkal, s megismerkednek az erdő szellemével, Totoróval. A történet mögötti síkon a klasszikus japán hitvilág jellemzői keverednek a gyermeki képzelet teremtő csodáival, reményeim szerint a könyv is visszaadja majd azt, amit a film egész jól megmutatott. Miyazaki leheletfinom, monokróm akvarelljei teszik (számomra) még vonzóbbá a könyvet.

Olvasunk-fordítunk majd továbbá egy másik angol nyelvű könyvet is, Elin Kelsey Csillagpor vagy (You Are Stardust) című képeskönyvét, melyet Soyeon Kim diorámái tesznek különlegessé. A cím találóan sejteti a könyv témáját: ember és természet kapcsolatát, módozatait annak, ahogy egyik a másikban (a másikon keresztül) megleli önmagát. Hasonlóságok, egybefonódások egyszerre költői és tudományos bemutatása ez, mely a természet és a világ csodáit tárja fel úgy, hogy bemutatja azokat a képzeletbeli hidakat, melyek az olvasót/gyereket ezen csodákkal összekötik.

kelsey

Amikor Eszter beszámolt német fordításáról, még nem sejtettem, hogy karácsonyra csehül is megjelenik Kate DiCamillo Flora és Odysseus című gyerekregénye. Könnyű kis amerikai olvasmány ez, melyben a képregények bölcseletein felnőtt Flora önmeghatározása szerint cinikus, igaz társra lel egy szupermókusban, Odysseusban, akinek köszönhetően közvetett módon bár, de Florában és Flora körül megnyílnak a szívek.
villamkolyokSzerintem kellemes lesz majd olvasni, de nem hiszem, hogy hamar ráfeledkezünk majd a könyvre. Talán a fordítás teszi? Nem tudom, de mintha csehül nem adná magát a könyvben mindaz, amiről angol nyelvű méltatásai szólnak.

Ami pedig a gyerekirodalmon túlmutat: vágyom nagyon két David Grossman-könyvre.re azért, mert az író egy tizenhárom éves fiú perspektíváján keresztül, igazi meseformában teszi fel a klasszikus kérdést: ki vagyok én? A történetek és az identitás összefonódása régi kedvenc témám, szépirodalmi műben olvasni róla külön élvezet számomra. És vágyom a Világ végére, bármilyen anakronisztikusan hangzik is, mert ebben a háború témáját az emlékezések szövevényes útjain keresztül mutatja be a szerző, akit nagy elbeszélőként becsülök már régen.

A többi legyen meglepetés, mert jó, ha a meglepetések a nagyokról sem feledkeznek meg, vagyis kibújt belőlem a kicsi…

Reklámok