A Big Hug_Life Is Like The Wind_COVER-HUN.inddA Kolibri KönyvTÁRS sorozatáról

Kinga: A magyar olvasóközönség hasonló tematikájú sorozattal a Vivandra kiadó jóvoltából találkozhatott.  Pernilla Stalfelt ismeretterjesztő könyvsorozata olyan tabutémákkal foglalkozott, mint a halál, szerelem, szobatisztaság, és a másság kérdése. A KönyvTÁRS sorozat hasonló témákban nyújt élményt a gyerekeknek.

Shona Innes maga is pszichológus, és nagy rajongója a gyermekkönyveknek,  különösen azoknsk, melyek a  gyerekeket foglalkoztató olyan „nagy kérdéseket” boncolgatják, mint a házasság, szerelem, a halál, a barátság, a veszteség, örökbefogadás, betegség stb. Az ausztrál pszichológus által írt The Big Hug – sorozat mintegy ölelésként próbál az élet nagy kérdései előtt értetlenül álló gyerekeknek hihetetlenül kedves, mégis őszinte hangon segíteni.

 A sorozat magyar kiadását a Kolibri kiadó jóvoltából olvashatja a célközönség. A KönyvTÁRS – sorozat magyar elnevezése gazdagította az eredeti sorozatcímet, ráadásul a fordító, Varró Dániel könnyed és szellemes költői stílusa  biztosítja az olvasó számára a katartikus, illetve zenei/auditív élményt.

Éva: A szerzőt a szakmai tapasztalai inspirálták, ezért a szövegek objektívan szólnak  a témáról: az életről, a barátságról, a játszótéri helyzetekről és az internetről. Ezek a könyvek olyan mankók, amelyeket a szülők kiindulópontként használhatnak az előbb említett témákról szóló beszélgetéshez a gyerekükkel. A szerző ezeket a témákat körüljárja, több szempontból világítja meg, de egyik felvetett szempontot sem vesézi ki. Mindezek ellenére Innes nagyszerű hasonlatokat talált a témák megragadásához (a könyvcímek tökéletesek!), ezek a hasonlatok segítségül szolgálnak a szülőknek.

Kinga: Bár általában elhatárolódom a didaktikus szövegektől,  hisz számomra az igazi gyermekkönyv az, amelyik elsősorban gyönyörködtet,  szórakoztat, és nem kioktatja a gyereket, mégis úgy vélem, itt másról van szó: a sorozat darabjai olyan témákat dolgoznak fel, melyek elgondolkodtatják őket, segítenek nekik abban, hogy megértsenek számukra bonyolult kérdéseket. A könyv kapcsán továbbgondolásra, megbeszélésre, kérdezésre ösztönzi őket. A könyvek segítenek kimondani, nevükön nevezni olyan dolgokat, melyekről nehezen tudnak beszélni.

A magyar kiadásban eddig megjelent négy kötet a közösségi létről, az internethasználat veszélyeiről, az emberi kapcsolatokról, valamint a veszteségről, elmúlásról szól. Mindegyik kötetcím egy-egy szemléletes hasonlatra fűzi fel a könyv témáját a gyermeki plasztikus világlátás zálogaként: A játszótér olyan, mint a dzsungel; Az internet olyan, mint  a pocsolya;, A barátság olyan, mint a mérleghinta; Az élet olyan, mint a szél. Minden kötet végén a szerző szülőkhöz intézett, témával kapcsolatos tanácsait olvashatjuk.

Büszkék lehetünk, hogy az eredeti köteteket (a tíz részből álló The Big Hug – sorozatot) magyar illusztrátor, Agócs Irisz tette nemzetközi  sikerré. A leheletkönnyű, finom, humoros, pasztellszínű, enyhén elmosódott vidám rajzok töltik ki a gondolatok bonyolult szerkezetét, a tartalom súlyos, nyomasztó jelenlétét. Varró Dani rímei, találó, humoros asszociációi és Agócs Irisz könnyed, kedves rajzai segítik a gyermeki elmét az élet nehéz kérdéseiről  való töprengésben.

Éva: A filozofikus, tanácsadó hangnemet oldják Agócs Írisz illusztrációi, tulajdonképpen az illusztrációk nyitnak lehetőséget a gyerek számára ahhoz, hogy valamelyik állatszereplővel azonosulni tudjanak, hogy empátiával viszonyuljanak a szereplőkhöz, hogy érzelmeket ismerjenek fel, esetleg saját érzelmeiket próbálják elmesélni.

Kinga: A fordítás modern, közel áll a gyermekekhez, Varró Dani szövegeit egyébként is könnyen magukénak érzik a mai gyerekek. Így tudja a szöveget, és  a  nehéz tartalmat közelebb vinni a gyerekhez.  Már az első rímpárnál sikerrel jár: „Az élet az egy különös holmi. A testben szokott ficánkolni.” Egyszerű ténymegállapítás, noha roppant képszerű és szemléletes az ábrázolás. Ehhez társul Agócs Irisz illusztrációja: egy virágos nyári réten piros lufit eregető nyuszi, katicabogár mászik a levélen.

Egy, a szerzővel készült interjúban olvastam, hogy a könyveiről azt tartják az ismerősei, mintha a pszichológus beszélne belőlük. „Könyveim azokról és azokhoz az emberekhez szólnak, akiket ismerek” – vallotta ugyanebben az interjúban a szerző.  Ezt tükrözik a kötetek ajánlásai is, minden egyes darabot más-más személynek dedikál.

Éva: Mi is használjuk a könyveket, a barátságról szóló részt például, és remélem, hogy a parancsolgatás és a nyafogás lekerül a lányom palettájáról: hogy nem csak ő hagy fel ezekkel, de ügyesen ki fogja szűrni, és nem hagyja a barátnői hasonló megnyilvánulásait.

konyvtarsak1

Kinga: Kedvencem Az élet olyan, mint a szél. Arra a kérdésre keresi a választ, hogy mi történik velünk a halál után. Ugyanazokat a lehetséges válaszokat járja körül, mint Parnilla Stalfelt Halál-könyve. A könyv második felében tanácsokat kap az olvasó a veszteség feldolgozásához, a gyászmunka megkönnyítéséhez.  A kötet végén a sárkányt eregető egér képéről a Sárkány a lépcsőházban jut eszembe, mely ehhez hasonlóan két lényeges kérdést jár körül: a válást és a nagyszülő elveszítését.

Éva: Az élet olyan, mint a szél című rész az élet-szél-mozgás és a halál-szélcsend-mozdulatlanság tengelyén nagyon szép harmóniát hoz létre a szerző, majd sorra veszi a túlvilágképzeteket és a gyász megélésének módjaira is kitér. Az illusztrátor két képet kapcsol erre a tengelyre: az egyik a papírsárkány, amely repül, ha mozgatja  szél (élet) és a mozdulatlan, ha eláll a szél (halál). A másik a léggömb képe, amelyet szintén a szél repít, de a halálhoz is ugyanez  a kép kapcsolódik: a lélek léggömb formájában száll el a testből.

Kinga: Lírai szomorúság lengi körül a könyvet, de az az őszinteség és közvetlenség, ahogyan az elmúlást bemutatja, arról tanúskodik, hogy szerző, műfordító, illusztrátor egyaránt komolyan veszi és nagyra tartja a gyereket, érződik belőle a segíteni akarás szándéka, azt üzeni: talán mi felnőttek sem tudjuk a helyes választ, de itt vagyunk, és együtt talán könnyebb lesz átvészelni ezt a nehéz helyzetet.

Éva: A sorozatból az internetről szóló kötet tűri leginkább a didaktikusságot,  olyan téma ez, amelyről nincs a hagyományból eredő közös tudásunk. Nagyon szemléletes a pocsolya hasonlat, mi rendszeresen szoktunk gumicsizmában pocsolyázni, nagyon jól megtapasztalták a gyerekeim, hogy ha túl mély a pocsolya, belefolyik felülről a gumicsizmába a víz.

Kinga: A köteteket azoknak ajánlom, akik szeretnek komoly dolgokról korán és őszintén beszélni gyermekeikkel. Hisz tudjuk, a jó gyerekkönyv egyszerre kelt vizuális és auditív élményt a gyermekolvasóban.  Így van ez a KönyvTÁRS sorozat minden egyes kötetében. Bizonyítja a tényt, hogy az igazi gyerekkönyv olyan mint egy szívből jövő, őszinte ölelés, mely jelzi a gyereknek, hogy kérdéseivel, nehézségeivel nincsen egyedül. Hasonló nehézségekkel küzdenek mások is, és ha nyíltan beszélünk ezekről a kérdésekről, akkor a zaklatott gyermeki lélek végül nyugalomra, megértésre, TÁRSra talál.

 

Az élet olyan, mint a szél
A barátság olyan, mint a mérleghinta
A játszótér olyan, mint a dzsungel
Az internet olyan, mint a pocsolya

Szerző: Shona Innes
Fordító: Varró Dániel
Illusztrátor: Agócs Írisz
Kolibri 2014

Írták: Demeter Éva & Makkai Kinga
Szerk: N.Eszter