Erdős Pál, a XX. század egyik legkiemelkedőbb matematikusa volt. A korabeli matematikusok véleménye szerint egyénisége, közvetlensége nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a világ egyik legismertebb matematikusává váljék. Különös ember volt. Nem illett bele a hétköznapok világába, mégis sikerült rájönnie, hogyan élhetne csodálatos és hasznos életet.
Páratlan pályát futott be, és rengetegen csodálták a munkásságát.

Különös életútját sokan megírták már, többek között Paul Hoffman (Prímember) és Bruce Schechter (Agyam nyitva áll). Egy nagyszerű dokumentumfilm is készült róla, N, az egy szám – Erdős Pál portréja címmel, melyben több percen keresztül láthatjuk, hallhatjuk a nagyszerű
matematikust.

Deborah Heiligman, a könyv szerzője, akárcsak nagyobbik fia, egész kiskora óta imádja a matematikát. A kisfiú folyton matematika feladatokat kért a szüleitől. Erdős Pálról is fiúktól hallottak először, aztán, amikor kisebbik gyermekük is folyton Erdősről áradozott, Heiligman elhatározta, hogy a fiai kérésére összegyűjtöttinformációk alapján megírja az első gyerekkönyvet erről a „matekos csudabogárról”. Így született a The Boy Who Loved Math (The Improbable life of Paul Erdős) című képeskönyv 2013-ban, mely nemrég a Naphegy Kiadó jóvoltából a magyar gyermekek számára is hozzáférhetővé vált.

A könyv szerzőjének stílusa lenyűgöző: hangját áthatja a csodálat és a rajongás. Nem lehet nem szeretni. Rendkívül hálás feladatot teljesít, hisz nemcsak tiszteletét rója le a nagy zseni előtt, hanem méltó emléket állít a gyerekolvasók körében a „budapesti varázslónak”, ahogy saját korában nevezték.

A könyv születésétől haláláig követi nyomon Erdős Pál életét, kiemelve azokat főbb mozzanatokat, melyek meghatározóak voltak sorsa alakulásában: nővérei elveszítése, édesapja fogságba kerülése, a család disszidálása. A család életútjának, életkörülményeinek bemutatása mellett betekintést nyerhetünk a felnőtt Erdős hétköznapjaiba,munkásságába. Továbbá a matematikai tételekbe, melyek különösen érdekelték; utazásaiba, amerikai, izraeli tartózkodásának eseményeibe; megtudhatjuk különcségeit, és végül megismerjük barátait, akik igen fontos szerepet játszottak életében.

A könyv szerzője ugyanis ebben látta nagyszerűségét: Erdős fontosnak tartotta, hogy eszmefuttatásait, eredményeit közzétegye, hogy a matematikusok közösen gondolkodjanak régi és új kérdéseken, feladatokon. Nem elszigetelten dolgozott, hanem épp ellenkezőleg, remek társasjátéknak tekintette a matekot, és
ezzel mindenki szívébe belopta magát. Ösztönző, inspiráló életutat mutat be a könyv.
Erdős Pál példakép lehet a sok matematikát kedvelő gyerek életében.

A könyv vonzereje nemcsak a téma rendkívüliségében, és annak szemléletes, közvetlen hangú megragadásában rejlik, hanem az illusztrációk koncepciójában és varázsában is. Az illusztrátor, LeUyen Pham ugyanis megpróbálta a művészet eszköztárával ábrázolni a matematika világát. Arra törekedett, hogy minden képen
megjelenítsen valamilyen matematikai elméletet, különös figyelmet szentelve a prímszámoknak.
Erdős Pál ugyanis mindenekelőtt a prímszámokat szerette. A képek alapos tanulmányozásával az olvasó egyenletekre, ábrákra vagy számcsoportokra ismerhet rá. Remek szórakozást nyújt ezzel a kis matematikusoknak és szüleiknek.

Engem személy szerint lenyűgözött a könyv és a számok világa. Nem kevésbé fiamat, aki rajong a matematikáért.
Olvassátok el ti is!